Głównym obszarem działalności firmy to kontrolowanie i zarządzanie innymi spółkami lub przedsiębiorstwami, planowanie strategiczne lub organizacyjne oraz procesy podejmowania decyzji oraz doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek a w szczególności:

  • planowania strategicznego i organizacyjnego,
  • strategii i działalności marketingowej,
  • kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
  • zarządzania produkcją,
  • zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego,
  • planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
  • opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.
  • planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości,
  • programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu.

Zapraszamy do konaktu.